Menu

Polityka prywatności

Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter jedynie informacyjny.

Nie wykorzystujemy plików cookies lub innych urządzeń bądź baz danych w celu gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację użytkowników Internetu. Nie gromadzimy jakichkolwiek danych osobowych chyba że zostaną podane przez Państwo dobrowolnie. Witryna internetowa Slotu.com nie zapisuje w naszych dziennikach państwa nazw użytkownika, bądź adresów email. Jednakże aby móc odpowiedzieć na pytania użytkownika, bądź w przypadku przeprowadzenia konkursów i oferowaniu nagród bądź darmowych prezentów, lub oferowaniu subskrypcji miesięcznego biuletynu, możemy poprosić użytkowników o podanie adresu email lub innych informacji, a informacje te zostaną zachowane w poufności!

Slotu.com NIGDY nie będzie rozpowszechniać bądź sprzedawać jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację.

 

Wszystkie kategorie

 

Bebnow

 

Linii

 

Oprogramowanie